TAKENOUCHI Yu
 #169
Yu
Takenouchi
1 September 1988

VS