22-23
CN
12-13
CN
11-12
CN
10-11
CN
09-10
CN
Flag Serbia
JOVANOVIC Bojana
1----
Flag Serbia
GAVRILOVIC Lana
2----
Flag Serbia
JOVANOVIC Jovana
3----
Flag Serbia
CRNOGORAC Jovana
-1113
Flag Serbia
ERIC Jelena
-2-21
Flag Serbia
RAKIC Milica
-3---
Flag Serbia
TRIFKOVIC Violeta
-4---
Flag Serbia
MIUCIC Ivana
-5---
Flag Serbia
SIMIC Tamara
-6---
Flag Serbia
TOPIC Zorana
-7---
Flag Serbia
DURMAN Vanesa
--2-2
Flag Serbia
KRTINIC Jovana
--3--
Flag Serbia
JAKOTIN Kristina
--47-
Flag Serbia
DAVOSIR Nevana
---34
Flag Serbia
CKOJIC Jelena
---4-
Flag Serbia
PAVLOV Zorana
---5-
Flag Serbia
MILOSAVLJEVIC Marina
---6-