10 January 2021
Kehl-Auenheim, Germany
 
19-20
CN
18-19
CN
17-18
CN
16-17
CN
Flag Germany
KRAHL Judith
15--
Flag Germany
EYDT Emma
212-
Flag Germany
KÜDERLE Nina
3413
Flag Germany
RUTSCH Lucille
4-42
Flag Germany
LUTTUSCHKA Larissa
-251
Flag Germany
SEIDEL Clea
-3--
Flag Germany
HINZ Katharina
-63-
Flag Germany
LETZ Philine
-7--
Flag Germany
KREIS Johanna
-8--
Flag Germany
MÜLLER Johanna
--6-
Flag Germany
BARTHELMES Eva
--7-
Flag Germany
SCHULZ Tina
---4
Flag Germany
VOSS Carlotta
---5
Flag Germany
HUG Jane
---6
Flag Germany
BREHM Clara
---7