6 December 2015
Asolo, Italy
Giro d
 
15-16
CJ
Flag Italy
FOLCARELLI Antonio
1
Flag Italy
BASSANI Michele
2
Flag Italy
CALLONI Lorenzo
3
Flag Italy
BRANCATI Alberto
4
Flag Italy
POZZATO Andrea
5
Flag Italy
PICCO Alessandro
6
Flag Italy
CIBRARIO Luca
7
Flag Italy
ZURLO Matteo
8
Flag Italy
BROCCHI Christian
9
Flag Italy
BIDINI Samuele
10
Flag Italy
TAFFAREL Nicola
11
Flag Italy
XILLO Edoardo
12
Flag Italy
GUGLIELMETTI Diego
13
Flag Italy
VIDONI Matteo
14
Flag Italy
DI GIOVANNI Emanuele
15
Flag Italy
LAVIERI Raffaele
16
Flag Italy
MARCHETTI Bruno
17
Flag Italy
LOCONSOLO Roberto
18
Flag Italy
SEGATORI Tomas
19
Flag Italy
FRAGASSI Paolo
20
Flag Italy
CONSOLARO Mattia
21
Flag Italy
FAVARO Patrick
22
Flag Italy
GALLI Giulio
23
Flag Italy
SERENI Alessandro
24
Flag Italy
SPINETTI Federico
25
Flag Italy
CESCA Costantino
26
Flag Italy
NARDI Francesco
27
Flag Italy
MARTINELLI Andrea
28
Flag Italy
BIAGI Kevin
29
Flag Italy
ZECCHIN Matteo
30