Takashima City, Shiga Prefecture, Japan
09-12-2018
# Rider Age* Team Time
1
MAEDA Kohei
24 50:29
2
YOKOYAMA Kota
23 0:17
3
KOSAKA Hikaru
30 0:37
4
SAWADA Toki
24 0:42
5
TAKENOUCHI Yu
30 1:03
6
MARUYAMA Atsushi
40 1:10
7
KADOTA Motoshi
42 3:39
8
KANEKO Hiroaki
34 3:56
9
MATSUMOTO Shun
42 4:15
10
KOMORI Ryohei
30 4:21
11
GODA Masayuki
44 4:44
12
YAMADA Daisuke
25 5:13
13
OOBUCHI Kouki
43 5:15
14
NAKAMURA Ryutaro
28 5:49
15
KATO Kengo
22 5:50
16
SUZUKI Yoshinori
31 6:24
17
KOSAKA Masanori
55 6:27
18
MIYAZU Asahi
24 6:32
19
SUZUKI Ryu
26 6:34
20
YAMADA Yoshiki
23 6:36
21
SAITO Tomohiro
41 6:40
22
NAKAMA Shintarou
38 6:59
23
IWATA Yuki
33 7:06
24
HIGO Ataru
25 7:07
25
AOKI Makoto
42 7:09
26
TOYA Ryoji
37 7:12
27
MATSUDA Kentaro
22 7:28
28
HASHIGUCHI Junichiro
40 7:35
29
NEMOTO Ryoji
36 7:53
30
MUKOYAMA Koji
40 8:02
31
SHIGETA Kengo
24 8:37
32
SAWAKI Norio
30 8:41
33
AMAGOI Tatsuki
26 8:43
34
ESHITA Kentaro
41 8:45
35
YAMAMOTO Idomu
26 8:51
36
KUBOTA Togo
22 8:54
37
ANDO Kohei
33 8:58
38
SAGAWA Yuta
32 9:14
39
NAKAZATO Masaru
26 9:20
40
YANAI Shuhei
31 9:22
41
KOKUBO Toshiki
28 9:24
42
MAKINO Takashi
45 9:38
43
FUJIKAWA Masato
36 9:40
44
YUASA Tsutomu
47 9:42
45
KUBOTA Hirohide
37 9:45
46
KAWAMURA Makoto
30 9:46
47
KOBAYASHI Masaki
25 9:49
48
SATO Toshihide
36 9:50
49
SAMATA Masato
42 9:52
50
KUBO Shinji
49 9:55
51
SAITO Kazuya
34 10:05
52
IKEDA Shohei
37 10:06
53
MURATA Kenji
35 10:14
54
OHASHI Hotaka
34 10:16
55
NAKANISHI Keita
27 10:19
56
OKA Takuya
27 10:25
57
SHIBATA Kentaro
43 10:32
58
YOSHIMOTO Kentaro
44 10:57
59
KANAI Jin
44 11:04
60
KOSHIYAMA Masahiro
32 11:07
61
DONOMAE Katsunori
45 11:09
62
KOZAI Shinsuke
40 11:21
63
KAWABE Fumiaki
37  
64
TAKASHIBA Gen
28  
65
FUJITA Takashi
36  
66
IZAWA Kodai
27  
67
KUNII Toshio
41  
68
MATSUMIYA Gen
27  
69
MASUDA Kenichi
58  
70
YAMADA Kenji
40  
71
KOBAYASHI Yuki
29  
72
KIYAMA Kosuke
33  
73
SAWADA Yasuyuki
53  
74
YOSHIMIZU Toi
32  
75
MATSUOKA Ryo
44  
76
TAKAGI Michinari
25  
77
YOSHIZAWA Yusuke
27  
78
KUNIYOSHI Masanori
46  
* Age: UCI-age. Age of the rider at the end of 2018.