# Rider Age* Team Time
1
MATSUMOTO Rina
19 47:45
2
KARAMI Miyoko
45 0:02
3
AKAMATSU Aya
28 0:27
4
WATABE Kasuga
16 1:24
5
NISHIYAMA Miyuki
39 1:45
6
UKAI Chiharu
32 4:03
7
KAWASAKI Michiko
41 4:33
8
HASHIGUCHI Yoko
39 5:03
9
SUDOU Mutsumi
50 5:10
10
SAITO Mami
42 5:34
11
NISHIKATA Mai
24 6:06
12
HAYASE Kumi
44 6:23
13
MIZUTANI Yukiko
48 6:29
14
AYANO Keiko
50 7:19
15
MINAMI Satoko
45 7:36
16
MINOHARA Yukari
36  
17
MOCHIZUKI Miwako
26  
18
YAMAGUCHI Mizuho
46  
19
NAKAMURA Chika
26  
20
OKU Keiko
47  
DNF
ODA Erika
24  
* Age: UCI-age. Age of the rider at the end of 2019.
Filter by category