# Rider Age* Team Time
1
ODA Hijiri
21 1:01:17
2
MAEDA Kohei
25 ''
3
KOSAKA Hikaru
31 2:13
4
TAKEUCHI Ryo
22 3:23
5
MARUYAMA Atsushi
41 3:24
6
SAITO Tomohiro
42 3:26
7
NAKAZATO Masaru
27 3:42
8
HIGO Ataru
26 3:49
9
GODA Masayuki
45 3:57
10
KANEKO Hiroaki
35 4:01
11
KOSAKA Masanori
56 4:16
12
YAMADA Daisuke
26 4:19
13
GOTO Hiro
22 ''
14
HORIKAWA Kota
19 4:59
15
AOKI Makoto
43 5:09
16
HIRAHARA Taiga
21 5:12
17
KOKUBO Toshiki
25 6:08
18
SUZUKI Yoshinori
32 8:35
19
SAITO Kazuya
35  
20
KATO Kengo
23  
21
MATSUMOTO Shun
43  
22
NAKAMA Shintarou
39  
23
SAGAWA Yuta
33  
24
ESHITA Kentaro
42  
25
YAMADA Yoshiki
24  
26
MATSUDA Kentaro
23  
27
KUBOTA Togo
23  
28
TSUMITA Ren
19  
29
TAKAGI Michinari
26  
30
TYSOM John
39  
31
YANAI Shuhei
32  
32
SAMATA Masato
43  
33
SUZUKI Sho
23  
34
MUKOYAMA Koji
41  
35
HASHIGUCHI Junichiro
41  
36
SHIGETA Kengo
25  
37
YOSHIDA Yasuhiro
21  
38
NAKAMURA Ryutaro
29  
39
KOMORI Ryohei
31  
40
NONAKA Hideki
23  
41
KUBO Shinji
50  
42
YOSHIMOTO Kentaro
45  
43
MAKINO Takashi
46  
44
OTSUKA Shogo
46  
45
KIYAMA Kosuke
34  
46
AMAGOI Tatsuki
27  
47
KOBAYASHI Seisuke
35  
48
SHIROTA Kazuaki
47  
49
KOJIMA Daiki
18  
50
KOBAYASHI Masaki
26  
51
SHIMOYAMA Seiichi
30  
52
OGATA Naoki
32  
53
DONOMAE Katsunori
46  
54
YUASA Tsutomu
48  
55
YANO Daisuke
47  
56
IKEDA Shohei
38  
57
MASUDA Kenichi
59  
58
TAKADA Kei
29  
59
BABA Katsuhisa
42  
60
KUNII Yutaka
44  
61
HASHIMOTO Reito
19  
62
EGOSHI Gakuya
25  
63
HOSOYA Taiki
43  
64
KUNIYOSHI Masanori
47  
65
MORISHITA Susumu
46  
66
YAMAGISHI Yusuke
39  
67
YOKOYAMA Yuji
22  
68
KOBAYASHI Yuki
30  
69
KOSHIYAMA Masahiro
33  
70
SHIBATA Kentaro
44  
71
YAMADA Kenji
41  
72
HIROHATA Kazuchika
29  
73
II Kenichi
52  
74
TAKATA Kohei
30  
75
KANAI Jin
45  
76
KANEDA Kazuaki
40  
77
SAWADA Yuichi
50  
78
NAKAGAWA Tadashi
45  
79
SATO Hideo
55  
80
EGAWA Kiichiro
35  
81
KAKIZAKI Lando
24  
82
SAWADA Yasuyuki
54  
83
KATAYAMA Yuji
40  
84
AMAIKE Takashi
43  
85
SATO Fumiaki
48  
86
MATSUI Masashi
38  
87
MINAMI Shinichi
48  
88
NAKANISHI Keita
28  
89
ANDO Hiroyuki
44  
90
YAMAGUCHI Hirohisa
44  
91
KOZAI Shinsuke
41  
* Age: UCI-age. Age of the rider at the end of 2019.
Filter by country
Filter by category