9 December 2018
Takashima City, Shiga Prefecture, Japan
# Rider Age* Team Time
1
Flag Japan
MAEDA Kohei
24 50:29
2
Flag Japan
YOKOYAMA Kota
23 0:17
3
Flag Japan
KOSAKA Hikaru
30 0:37
4
Flag Japan
SAWADA Toki
24 0:42
5
Flag Japan
TAKENOUCHI Yu
30 1:03
6
Flag Japan
MARUYAMA Atsushi
40 1:10
7
Flag Japan
KADOTA Motoshi
42 3:39
8
Flag Japan
KANEKO Hiroaki
34 3:56
9
Flag Japan
MATSUMOTO Shun
42 4:15
10
Flag Japan
KOMORI Ryohei
30 4:21
11
Flag Japan
GODA Masayuki
44 4:44
12
Flag Japan
YAMADA Daisuke
25 5:13
13
Flag Japan
OOBUCHI Kouki
43 5:15
14
Flag Japan
NAKAMURA Ryutaro
28 5:49
15
Flag Japan
KATO Kengo
22 5:50
16
Flag Japan
SUZUKI Yoshinori
31 6:24
17
Flag Japan
KOSAKA Masanori
55 6:27
18
Flag Japan
MIYAZU Asahi
24 6:32
19
Flag Japan
SUZUKI Ryu
26 6:34
20
Flag Japan
YAMADA Yoshiki
23 6:36
21
Flag Japan
SAITO Tomohiro
41 6:40
22
Flag Japan
NAKAMA Shintarou
38 6:59
23
Flag Japan
IWATA Yuki
33 7:06
24
Flag Japan
HIGO Ataru
25 7:07
25
Flag Japan
AOKI Makoto
42 7:09
26
Flag Japan
TOYA Ryoji
37 7:12
27
Flag Japan
MATSUDA Kentaro
22 7:28
28
Flag Japan
HASHIGUCHI Junichiro
40 7:35
29
Flag Japan
NEMOTO Ryoji
36 7:53
30
Flag Japan
MUKOYAMA Koji
40 8:02
31
Flag Japan
SHIGETA Kengo
24 8:37
32
Flag Japan
SAWAKI Norio
30 8:41
33
Flag Japan
AMAGOI Tatsuki
26 8:43
34
Flag Japan
ESHITA Kentaro
41 8:45
35
Flag Japan
YAMAMOTO Idomu
26 8:51
36
Flag Japan
KUBOTA Togo
22 8:54
37
Flag Japan
ANDO Kohei
33 8:58
38
Flag Japan
SAGAWA Yuta
32 9:14
39
Flag Japan
NAKAZATO Masaru
26 9:20
40
Flag Japan
YANAI Shuhei
31 9:22
41
Flag Japan
KOKUBO Toshiki
24 9:24
42
Flag Japan
MAKINO Takashi
45 9:38
43
Flag Japan
FUJIKAWA Masato
36 9:40
44
Flag Japan
YUASA Tsutomu
47 9:42
45
Flag Japan
KUBOTA Hirohide
37 9:45
46
Flag Japan
KAWAMURA Makoto
30 9:46
47
Flag Japan
KOBAYASHI Masaki
25 9:49
48
Flag Japan
SATO Toshihide
36 9:50
49
Flag Japan
SAMATA Masato
42 9:52
50
Flag Japan
KUBO Shinji
49 9:55
51
Flag Japan
SAITO Kazuya
34 10:05
52
Flag Japan
IKEDA Shohei
37 10:06
53
Flag Japan
MURATA Kenji
35 10:14
54
Flag Japan
OHASHI Hotaka
34 10:16
55
Flag Japan
NAKANISHI Keita
27 10:19
56
Flag Japan
OKA Takuya
27 10:25
57
Flag Japan
SHIBATA Kentaro
43 10:32
58
Flag Japan
YOSHIMOTO Kentaro
44 10:57
59
Flag Japan
KANAI Jin
44 11:04
60
Flag Japan
KOSHIYAMA Masahiro
32 11:07
61
Flag Japan
DONOMAE Katsunori
45 11:09
62
Flag Japan
KOZAI Shinsuke
40 11:21
63
Flag Japan
KAWABE Fumiaki
37  
64
Flag Japan
TAKASHIBA Gen
28  
65
Flag Japan
FUJITA Takashi
36  
66
Flag Japan
IZAWA Kodai
27  
67
Flag Japan
KUNII Toshio
41  
68
Flag Japan
MATSUMIYA Gen
27  
69
Flag Japan
MASUDA Kenichi
58  
70
Flag Japan
YAMADA Kenji
40  
71
Flag Japan
KOBAYASHI Yuki
29  
72
Flag Japan
KIYAMA Kosuke
33  
73
Flag Japan
SAWADA Yasuyuki
53  
74
Flag Japan
YOSHIMIZU Toi
32  
75
Flag Japan
MATSUOKA Ryo
44  
76
Flag Japan
TAKAGI Michinari
25  
77
Flag Japan
YOSHIZAWA Yusuke
27  
78
Flag Japan
KUNIYOSHI Masanori
46  
* Age: UCI-age. Age of the rider at the end of  2018.