Calendar 29 October 2017
Location Sagae City, Yamagata Prefecture, Japan
# Rider Age* Team Time
1
Flag Japan
YONAMINE Eri
26 53:42
2
Flag Japan
KARAMI Miyoko
43 1:13
3
Flag Japan
IMAI Miho
30 3:45
4
Flag Japan
SUDOU Mutsumi
48 4:34
5
Flag Japan
NAKAMURA Chika
24 5:17
6
Flag Japan
NISHIYAMA Miyuki
37 5:52
7
Flag Japan
UEDA Junko
36 6:35
8
Flag Japan
TAKAHASHI Orie
39 7:05
9
Flag Japan
HAYASHIGUCHI Yukie
44 8:09
10
Flag Japan
SAKAMOTO Saya
28 9:53
11
Flag Japan
KAWASAKI Michiko
39  
12
Flag Japan
YOSHIOKA Risa
21  
13
Flag Japan
MIYAZAKI Yuka
26  
14
Flag Japan
YAMAGUCHI Mizuho
44  
15
Flag Japan
YASUDA Tomoko
48  
16
Flag Japan
ONIKATA Takako
37  
17
Flag Japan
WATANUKI Michiho
46  
* Age: UCI-age. Age of the rider at the end of  2017.
Filter by category