# Rider Age* Team Time
1
Flag Poland
NOWAK Stanislaw
18 40:31
2
Flag Poland
CENIUCH Wojciech
18 ''
3
Flag Poland
ROCLAWSKI Radoslaw
17 0:06
4
Flag Poland
GRZENKOWICZ Nikodem
17 2:10
5
Flag Poland
BORKOWSKI Maciej
17 3:07
6
Flag Poland
SUSZKO Jan
18 3:24
7
Flag Poland
MIERZYNSKI Piotr
17 3:25
8
Flag Poland
NOWAKOWSKI Damian
18 3:47
9
Flag Poland
KONIECZNY Mikolaj
18 3:57
10
Flag Poland
STEPIEN Maciej
17 4:02
11
Flag Poland
KLEMENTOWSKI Kornel
17 ''
12
Flag Poland
PAPIERSKI Damian
17 4:03
13
Flag Poland
GRUSZCZYNSKI Piotr
17 4:05
14
Flag Poland
BURCZAK Dawid
18 4:16
15
Flag Poland
KRYSIEWICZ Piotr
18 5:48
16
Flag Poland
LESZCZAK Marcin
18 6:01
17
Flag Poland
BOJARCZAK Dawid
17 6:34
18
Flag Poland
STRUZYNSKI Mateusz
17 7:09
19
Flag Poland
DOMIN Krzysztof
17 7:28
20
Flag Poland
PRZEWDZIEK Karol
17 7:39
21
Flag Poland
BIELAS Konrad
18 7:59
22
Flag Poland
BARANOWSKI Piotr
18 8:17
23
Flag Poland
GLOMBICA Pawel
17 8:46
24
Flag Poland
RICHTER Wiktor
17 8:51
25
Flag Poland
RECLAW Mateusz
17 8:52
26
Flag Poland
WISZNIEWSKI Kacper
18 9:23
27
Flag Poland
SIKORA Daniel
18 9:24
28
Flag Poland
DYTKO Marek
17 9:25
29
Flag Poland
NARUSZEWICZ Marek
18 10:08
30
Flag Poland
ARMATYS Grzegorz
17 ''
31
Flag Poland
BAJOREK Marek
17  
32
Flag Poland
POLATYNSKI Maciej
17  
33
Flag Poland
NIEWIAROWSKI Jakub
17  
34
Flag Poland
KUROPKA Kacper
17  
35
Flag Poland
RAFALSKI Igor
17  
* Age: UCI-age. Age of the rider at the end of  2017.