Calendar 20 November 2016
Location Takashima City, Shiga Prefecture, Japan
# Rider Age* Team Time
1
SAKAGUCHI Kiyoka
20 43:00
2
MIYAUCHI Sakiko
41 1:04
3
YONAMINE Eri
25 1:50
4
KARAMI Miyoko
42 2:06
5
IMAI Miho
29 3:53
6
NAKAMURA Chika
23 4:25
7
UEDA Junko
35 4:56
8
HIRATA Chie
46 6:18
9
FUJITA Momoka
28 7:23
10
NISHIKATA Mai
21 7:54
11
EJIMA Aya
29 8:41
12
MIZUTANI Yukiko
45 9:01
13
YOSHIOKA Risa
20 9:14
14
HASHIGUCHI Yoko
36 9:24
15
FUJINO Naomi
42 10:11
16
KANO Naoko
47 10:45
17
YASUDA Tomoko
47  
18
ONIKATA Takako
36  
19
YANO Tomoko
47  
* Age: UCI-age. Age of the rider at the end of 2016.
Filter by country
Filter by category
GO