17 January 2021
Zao-Town, Miyagi Prefecture, Japan
 
19-20
C2
18-19
C2
Flag Japan
KARAMI Miyoko
1-
Flag Japan
NISHIYAMA Miyuki
23
Flag Japan
WATABE Kasuga
3-
Flag Japan
SUDOU Mutsumi
45
Flag Japan
HASHIGUCHI Yoko
5-
Flag Japan
SAITO Mami
6-
Flag Japan
HAYASHIGUCHI Yukie
74
Flag Japan
YOSHIOKA Risa
8-
Flag Japan
MIYAZAKI Yuka
97
Flag Japan
IMAI Miho
-1
Flag Japan
MATSUMOTO Rina
-2
Flag Japan
MORI Mihoko
-6
Flag Japan
WATANUKI Michiho
-8