27 October 2019
Sagae City, Yamagata Prefecture, Japan
 
19-20
C2
18-19
C2
17-18
C2
16-17
C2
Flag Japan
KARAMI Miyoko
1222
Flag Japan
NISHIYAMA Miyuki
266-
Flag Japan
KAWASAKI Michiko
3101110
Flag Japan
SUDOU Mutsumi
4845
Flag Japan
HASHIGUCHI Yoko
57-9
Flag Japan
HAYASHIGUCHI Yukie
6997
Flag Japan
YAMAGUCHI Mizuho
71414-
Flag Japan
MIYAZAKI Yuka
8131314
Flag Japan
YONAMINE Eri
-111
Flag Japan
IMAI Miho
-334
Flag Japan
MIYAUCHI Sakiko
-4--
Flag Japan
FUKUDA Sae
-5--
Flag Japan
OHIWA Akiko
-11--
Flag Japan
YASUDA Tomoko
-121511
Flag Japan
ODA Erika
-15--
Flag Japan
NAKAMURA Chika
--56
Flag Japan
UEDA Junko
--7-
Flag Japan
TAKAHASHI Orie
--813
Flag Japan
SAKAMOTO Saya
--10-
Flag Japan
YOSHIOKA Risa
--128
Flag Japan
ONIKATA Takako
--1615
Flag Japan
WATANUKI Michiho
--17-
Flag Japan
TAKEDA Waka
---3
Flag Japan
ITO Chihiro
---12