24 November 2013
Yasu City, Shiga Prefecture, Japan
 
13-14
C2
12-13
C2
11-12
C2
09-10
C2
08-09
C2
07-08
C2
Flag Japan
TAKENOUCHI Yu
112466
Flag United States
MCDONALD Zach
2-----
Flag Japan
KOSAKA Hikaru
344513-
Flag Japan
SAWADA Toki
43----
Flag Japan
YOKOYAMA Kota
5-----
Flag Japan
MARUYAMA Atsushi
625354
Flag Japan
KOSAKA Masanori
763233
Flag Japan
NAKAI Michimasa
85----
Flag Japan
MAEDA Kohei
98----
Flag Japan
HAMA Yoshitaka
101014---
Flag Japan
SHIMADA Makoto
113519---
Flag Japan
KIMURA Yoshihide
1213----
Flag Japan
IIZUKA Takafumi
131515-42-
Flag Japan
IKEMOTO Shinya
14119995
Flag Japan
IZAWA Yudai
151412151810
Flag Japan
TAKEI Kyosuke
16-----
Flag Japan
NAKAMA Shintarou
172313815-
Flag Japan
KUNII Toshio
18-----
Flag Japan
YAMADA Yoshiki
19-----
Flag Japan
KANEKO Hiroaki
201621---
Flag Japan
OTSUKA Wataru
2132--33-
Flag Japan
NAKAHARA Yoshitaka
222135---
Flag Japan
IZAWA Kodai
231934---
Flag Japan
SHIROTA Kazuaki
24-----
Flag Japan
IKEYAMA Toyoshige
25-----
Flag Japan
KUBO Shinji
261723212513
Flag Japan
MATSUMURA Kouichi
272522---
Flag Japan
YAMAKAWA Shuntaro
282033---
Flag Japan
MURATA Kenji
2942----
Flag Japan
TAKEDA Koudai
30-272121-
Flag Japan
SANO Kazuya
31222846--
Flag Japan
SAWADA Yuichi
3218182116-
Flag Japan
FUJIKAWA Masato
353617---
Flag Japan
KUNIYOSHI Masanori
37333621--
Flag Japan
MURAYAMA Yuya
4429----
Flag Japan
FURUSAKI Jun
4927----
Flag Japan
NAKATSU Akira
5043393429-
Flag Japan
FUJIOKA Tetsuya
51--21--
Flag United States
CAMERON Molly
-77---
Flag United States
WODTLI Brennan
-9----
Flag Japan
GODA Masayuki
-12107--
Flag Japan
YANO Daisuke
-2429211911
Flag Japan
KAKEI Taichi
-26----
Flag Japan
SAWADA Yasumasa
-28-2834-
Flag Japan
KOUGA Yudai
-30----
Flag Japan
MATSUI Masashi
-3816101714
Flag Japan
MATSUI Masamiti
-47-28--
Flag Japan
TSUJIURA Keiichi
--1111
Flag Japan
HATANAKA Yusuke
--634--
Flag Japan
YAMAMOTO Seigo
--86128
Flag Japan
KIMURA Keisuke
--11---
Flag Japan
TOKUDA Tanzou
--20---
Flag Japan
KIKUCHI Kenichi
--242124-
Flag Japan
NAKAI Yasuhiro
--2534--
Flag Japan
FUNAOKA Hiroshi
--26172212
Flag Japan
INAMASU Takuya
--30-32-
Flag Japan
IRIE Yoshinori
---118-
Flag Japan
HIRANO Seiya
---1231-
Flag Japan
GODA Keisuke
---1320-
Flag Japan
YAMABE Seiji
---14--
Flag Japan
NAKAYAMA Kazuya
---167-
Flag Japan
NAGARA Daisei
---1727-
Flag Japan
OTSUKA Jun
---17--
Flag Japan
KOMORI Ryohei
---17--
Flag Japan
KAGEYAMA Akihiro
---2838-
Flag Japan
MURAOKA Toshinori
---28--
Flag Japan
OTSUKA Ken
---28--
Flag United States
LIVERMAN Ryan
---28--
Flag United States
WICKS Barry
----2-
Flag United States
MCGRATH Adam
----4-
Flag Japan
MIFUNE Masahiko
----102
Flag Australia
REID Darren John
----11-
Flag Japan
OKAZAKI Kazuya
----14-
Flag Japan
ITOU Shougo
----23-
Flag Japan
SASAKI Bungo
----26-
Flag Japan
YAMAMOTO Tomotaka
----28-
Flag Japan
TANIGUCHI Kazunori
----30-
Flag Japan
ESHITA Kentaro
-----7
Flag Japan
IRIE Katsunori
-----9