Calendar 19 November 2023
Location Nobeyama, Nagano Prefecture, Japan
# Rider Age* Team Time
1
ODA Hijiri
25 1:03:19
2
SAWADA Toki
29 0:20
3
YUNOKI Shingen
19 0:23
4
TAKENOUCHI Yu
35 0:48
5
SOEJIMA Tatsuumi
20 1:15
6
SUZUKI Raito
21 1:46
7
TAKEUCHI Ryo
26 1:57
8
KATO Kengo
27 3:00
9
KOSAKA Hikaru
35 3:15
10
MARUYAMA Atsushi
45 4:25
11
SHIMADA Makoto
37 5:14
12
TSUMITA Ren
23 5:27
13
HORIKAWA Kota
23 5:42
14
NAGANO Shomi
19 6:20
15
TAKAGI Michinari
30 6:37
16
TAKAHASHI Sho
18 6:54
17
NAKAMA Shintarou
43  
18
SANO Chihiro
36  
19
KUBOTA Togo
27  
20
SAITO Tomohiro
46  
21
OKENFUSS Jon
30  
22
JAMES Alexander
39  
23
HIGO Ataru
30  
24
TYSOM John
43  
25
ORIHASHI Kouji
29  
26
SHIGETA Kengo
29  
27
KIMURA Moriyoshi
29  
28
KANEKO Hiroaki
39  
29
UGA Ryuki
24  
30
NONAKA Hideki
27  
31
KOSAKA Masanori
60  
32
MAKINO Takashi
50  
33
OKAYAMA Yuta
22  
34
KUROSAWA Daisuke
33  
35
MATSUDA Kentaro
27  
36
FUNAYAMA Yoshihiro
25  
37
YANAI Shuhei
36  
38
KOBAYASHI Seisuke
39  
39
TSUJIMOTO Seiya
21  
40
OKURA So
41  
41
SAGAWA Yuta
37  
42
MORISHITA Naoto
21  
43
ENDO Yuta
32  
44
AOKI Makoto
47  
45
TANABE Masahiro
39  
46
MUKOYAMA Koji
45  
47
WADA Takumi
35  
48
KOBAYASHI Masaki
30  
49
TERASAKI Takero
32  
50
OGURA Kotaro
24  
51
FUKUDA Ryu
22  
52
OCHIAI Kosei
19  
53
THORNTON Brendan
30  
54
AYANO Hiro
19  
55
NOGUCHI Tomoki
40  
56
KATO Kaisuke
18  
57
NAKA Mizuki
26  
58
SUZUKI Sho
27  
59
TAKAHASHI Kakeru
28  
60
UGAMOCHI Ryo
24  
61
OTSUKA Shogo
50  
62
NAKASO Yuichi
37  
63
HANDA Shiryu
25  
64
FUJIYAMA Ryuta
42  
65
NAGASHIMA Satoaki
18  
66
KAMIYA Masanori
30  
67
GONDA Aruto
26  
68
DOYLE Robert
37  
69
TAKAHASHI Kazuhiro
27  
70
HAYASHI Naoyuki
30  
71
KATO Ryotaro
25  
72
IWASAWA Tomoyuki
35  
73
SHIGETA Keito
23  
74
KATO Takahide
37  
75
SHIRONO Kenji
43  
76
INOUE Kazuo
42  
77
YOSHIZAKI Tomoya
32  
78
WAKATSUKI Takuma
21  
79
MUKAI Yuri
23  
80
MITSUMUNE Hiromu
25  
81
YASUDA Kosuke
32  
82
KIKUCHI Sotaro
20  
83
YAMAZAKI Masanori
43  
84
YOSHIOKA Yuusuke
32  
85
OGAWA Masaki
40  
86
HARA Ryota
38  
87
KITA Tadatoshi
40  
88
ANDO Kohei
38  
89
SUZUKI Masaru
49  
90
KOYAMA Takahiro
27  
91
KURAMOCHI Kazuhiro
32  
92
FUKUI Eita
48  
93
IWAMURA Daiki
27  
94
ANDO Hiroyuki
48  
95
TAKAGI Shunsuke
34  
96
SUZUKI Yoshinori
36  
97
AKIMOTO Kenji
44  
98
IWATA Seiya
20  
* Age: UCI-age. Age of the rider at the end of 2023.
Filter by country
Filter by category
GO