29 November 2020
Iiyama City, Nagano Pref., Japan
# Rider Age* Team Time
1
Flag Japan
SAWADA Toki
26 1:00:13
2
Flag Japan
ODA Hijiri
22 ''
3
Flag Japan
TAKEUCHI Ryo
23 1:29
4
Flag Japan
KOSAKA Hikaru
32 1:44
5
Flag Japan
YAMAMOTO Kohei
35 2:27
6
Flag Japan
YOKOYAMA Kota
25 2:48
7
Flag Japan
TAKENOUCHI Yu
32 3:08
8
Flag Japan
MAEDA Kohei
26 5:06
9
Flag Japan
MIYAZU Asahi
26 5:30
10
Flag Japan
MARUYAMA Atsushi
42 6:12
11
Flag Japan
KOMORI Ryohei
32  
12
Flag Japan
KATO Kengo
24  
13
Flag Japan
SHIMADA Makoto
34  
14
Flag Japan
KOSAKA Masanori
57  
15
Flag Japan
SAITO Tomohiro
43  
16
Flag Japan
IWATA Yuki
35  
17
Flag Japan
YAMADA Yoshiki
25  
18
Flag Japan
KANEKO Hiroaki
36  
19
Flag Japan
NAKAMA Shintarou
40  
20
Flag Japan
KAWAMURA Makoto
32  
21
Flag Japan
TAKAGI Michinari
27  
22
Flag Japan
MATSUMOTO Shun
44  
23
Flag Japan
KOKUBO Toshiki
26  
24
Flag Japan
GODA Masayuki
46  
25
Flag Japan
MAKINO Takashi
47  
26
Flag Japan
SAGAWA Yuta
34  
27
Flag Japan
MATSUDA Kentaro
24  
28
Flag Japan
YANAI Shuhei
33  
29
Flag Japan
HIGO Ataru
27  
30
Flag Japan
TANABE Masahiro
36  
31
Flag Japan
SHIGETA Kengo
26  
32
Flag Japan
SAMATA Masato
44  
33
Flag Japan
ORIHASHI Kouji
26  
34
Flag Japan
WATANABE Ayumu
22  
35
Flag Japan
NAKANISHI Keita
29  
36
Flag Japan
YOSHIMOTO Kentaro
46  
37
Flag Japan
HASHIGUCHI Junichiro
42  
38
Flag Japan
NONAKA Hideki
24  
39
Flag Japan
MAEDA Mitsutaka
25  
40
Flag Japan
KOSHIYAMA Masahiro
34  
41
Flag Japan
KAMIYA Masanori
27  
42
Flag Japan
KIYAMA Kosuke
35  
43
Flag Japan
KOBAYASHI Masaki
27  
44
Flag Japan
KUBOTA Togo
24  
45
Flag Japan
TAKATA Kohei
31  
46
Flag Japan
SAWADA Yasuyuki
55  
47
Flag Japan
ESHITA Kentaro
43  
48
Flag Japan
AOKI Makoto
44  
49
Flag Japan
HIROHATA Kazuchika
30  
50
Flag Japan
OGATA Naoki
33  
51
Flag Japan
KOZAI Shinsuke
42  
52
Flag Japan
KUNIYOSHI Masanori
48  
53
Flag Japan
HASHIDUME Yusuke
27  
54
Flag Japan
ANDO Kohei
35  
55
Flag Japan
YAMADA Kenji
42  
56
Flag Japan
NOGUCHI Tomoki
37  
57
Flag Japan
OKA Masahiro
36  
58
Flag Japan
DONOMAE Katsunori
47  
59
Flag Japan
SAITO Kazuya
36  
60
Flag Japan
MURAYAMA Yuya
28  
61
Flag Japan
TATSUDA Tomohito
28  
62
Flag Japan
SUZUKI Yoshinori
46  
63
Flag Japan
FUNAYAMA Yoshihiro
22  
64
Flag Japan
TAKASHIBA Gen
30  
65
Flag Japan
TAKADA Kei
30  
66
Flag Japan
II Kenichi
53  
67
Flag Japan
MASUDA Kenichi
60  
* Age: UCI-age. Age of the rider at the end of  2020.