1 November 2015
Inawashiro, Fukushima Prefecture, Japan
 
15-16
C2
Flag Japan
YONAMINE Eri
1
Flag Japan
MIYAUCHI Sakiko
2
Flag Japan
TAKEDA Waka
3
Flag Japan
IMAI Miho
4
Flag Japan
KAWASAKI Michiko
5
Flag Japan
UEDA Junko
6
Flag Japan
SUDOU Mutsumi
7
Flag Japan
HASHIGUCHI Yoko
8
Flag Japan
YOSHIOKA Risa
9
Flag Japan
YASUDA Tomoko
10
Flag Japan
HAYASHIGUCHI Yukie
11
Flag Japan
AYANO Keiko
12
Flag Japan
ITO Chihiro
13
Flag Japan
MIYAZAKI Yuka
14