Location Rochester, NY, Estados Unidos da Americá
Temporada
Primeiro
Segundo
Terceiro