Location Kusatsu City, Shiga Prefecture, Japão
 
21-22
C2
Bandeira Japão
FUKUDA Sae
1
Bandeira Japão
ISHIDA Yui
2
Bandeira Japão
AKAMATSU Aya
3
Bandeira Japão
MOCHIZUKI Miwako
4
Bandeira Japão
UKAI Chiharu
5
Bandeira Japão
ITO Asumi
6
Bandeira Japão
KAWASAKI Michiko
7
Bandeira Japão
ODA Erika
8
Bandeira Japão
KANO Naoko
9
Bandeira Japão
MIZUTANI Yukiko
10
Bandeira Japão
TAKEMURA Maiha
11
Bandeira Japão
YOSHIOKA Risa
12
Bandeira Japão
SHIMABUKURO Yoko
13
Bandeira Japão
KAWASAKI Mami
14
Bandeira Japão
SHIRASAKI Miyuki
15